Catholic Church

Phase 7-B Bagong Silang Caloocan Metro Manila
4012560

Edit Profile
Ina Ng Laging Saklolo Parish is a Roman Catholic Church located at Phase 7-B Bagong Silang in the town of Caloocan,Metro Manila