Search for a Philippine Company:

WHO or WHAT:


e.g. "Japanese Restaurant", "High School", "Lawyer"

WHERE:


e.g. "Davao City", "Quiapo", "Negros"

ORIENTAL TIN CAN

Business Type: Industrial Services and Equipment

Address:
#64 Gen. Luis St., Sitio Kapre, Brgy. Nagkaisang Nayon, Novaliches, Quezon Ctiy
Quezon City Metro Manila

Tel: 936-5339 / 936-8551
Fax: 936-8507 / 937-5440


Search for similar companies by clicking the keywords below:

factories machinery heavy industry industry electronics appliances wholesale 
Manufacturer of sanitary cans for food packaging

Similar Companies Nearby:

Let us know what you think of ORIENTAL TIN CAN:

Please note that this is a public forum and we strongly discourage sharing of private or personal information by posters.

CRIS RAYMUNDO: Layunin ng Pag-aaruga: 1. Ang Home for the Aged ng Apostolic Vicariate of Calapan sa pamamatnubay ni REV. FR. CRIS G. RAYMUNDO, sa kapahintulutan ng kanyang kabunyian, Obispo Warlito Cajandig, DD, at ng Mission Council ay kumukupkop ng matatanda. Maaaring sila’y matatandang pinabayaan ng Pamilya, matatandang walang matirhan o mga magulang na naiwan na mga anak, at walang nag-aaruga sa kanila o ng matatandang namamalimos sa lansangan. Ang layunin ng ganitong “Special Apostolate & Ministry” ay pagtugon sa paanyaya ni Hesus: “Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito, ay sa Akin ninyo ginawa.”. (Mt. 25:40) 2. Upang bigyan ng dangal at dignidad ang buhay ng matatanda, hanggang sa kamatayan ay maipagkaloob ang pag-aaruga at pagmamahal sa Home for the Aged. ORIENTAL TIN CAN. # 64 Gen. Luis St. Sitio Kapre, Brgy. Nagkakaisang Nayon Novaliches, Quezon City, Metro Manila. May 30, 2013. The Manager: This letter extends my sincerest gratitude for the “can” donated by your company for the purpose of “ALCANCIA PARA HOME FOR THE AGED. My sincerest gratitude also the MR. GLENN IGNACIO, whom I approached for help for this noble purpose. We do promise that we will pray for you. Tagapag-Aruga at Lingkod ng Home for the Aged, REV. FR. CRIS G. RAYMUNDO Director: COMMISSION ON HEALTH CARE since 2004. Director/Founder: Home for the Aged Center(2012). Chaplain: Provincial Hospitals / Private Hospitals. Parish Priest: San Lorenzo Ruiz, Managpi, Calapan City. cp# 0929-333-8-777
Virtual Office and Business Center in Eastwood Cyberpark Quezon City PhilippinesIndang Care and Retirement Village - Philippine Retirement and Care HomesManaged, Hosted VoIP PBX DMCI Metro Manila Condo Developments!Your Ad Here!Your Ad Here!